Node.js achtergrond
Max Chen

Node.js installeren op Windows, macOS, Linux en Raspberry Pi

Node.js is een van de meest gebruikte runtimes om Javascript te gebruiken als een server. Helaas kan het soms moeilijk te installeren zijn, gelukkig is het makkelijk te installeren met deze guide.

Raspberry Pi

Open de Command Line op je Raspberry Pi, type hierna het volgende in: curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -

Node.js installatie op Raspberry Pi

Nadat het is gedownload type: sudo apt install nodejs -y. Hierna typ je node -v om te testen of het is geïnstalleerd is.

Als je Node.js wilt updaten dan kan je dat doen via:

sudo apt update
sudo apt --only-upgrade nodejs -y

Windows

Als je Node.js wilt installeren dan moet je eerst het downloaden via de Node.js downloadpagina. Klik op de download voor Windows Installer (.msi) die bij je systeem hoort (meestal de 64-bit versie maar je kan het online testen). Open het gedownloade bestand en klik door het installatie-menu.

MacOS

Op macOS is het heel makkelijk om het te installeren via het volgende commando:

curl "https://nodejs.org/dist/latest/node-${VERSION:-$(wget -qO- https://nodejs.org/dist/latest/ | sed -nE 's|.*>node-(.*)\.pkg</a>.*|\1|p')}.pkg" > "$HOME/Downloads/node-latest.pkg" && sudo installer -store -pkg "$HOME/Downloads/node-latest.pkg" -target "/"

Linux

Er zijn veel verschillende versies van Linux, hier zijn een aantal verschillende installatie methoden.

Ubuntu, debian of andere distributies met apt

Eerst voeg de Node.js toe aan je apt lijsten met het volgende command.

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -

Daarna installeer Node.js volgens dit commando.

sudo apt-get install nodejs -y

Je kan nu testen of Node.js is geïnstalleerd door in te typen:

node -v

Waarna je als antwoord krijgt, iets in de richting van:

v12.8.1

Updaten kan je doen met de volgende commando's:

sudo apt-get update
sudo apt-get --only-upgrade nodejs -y

Andere Linux versies

Je kan via deze uitleg makkelijk Node.js installeren voor de andere Linux versies.

Credits

Feature foto van Max Chen via Unsplash.